A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, jelenlegi hossza 962,2 km, a szabályozás előtt 1420 km volt. A Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. Magyarországot a 744,5. folyamkilométernél, Tiszabecsnél éri el. Hazai hossza 584 km.

Hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az ukrajnabeli Visó torkolatáig tart, nagy esésű, sekély vizű folyó. A Felső-Tisza a Szamos torkolatáig (686. fkm) tart. Magyarországon ez a rész a leggyorsabb, 3,5 – 5 km/h sebességgel folyik, 60 – 100 m széles és 1 – 2,5 m mély, a meder kavicsos, lejjebb homokos. A víz tiszta, I. osztályú, járása gyors, órák alatt több métert áradhat – ilyenkor a víz zavarossá, hideggé válik. Nehézségi foka ZW-B-ről (közepesen gyors folyóvíz) ZW-C-re (gyors folyóvíz) változhat, Tiszabecsnél WW-I-re (könnyű vadvíz) is válthat. Szatmárcsekéig kezdő túrázók ne üljenek hajóba tapasztalt kormányos nélkül. Mellékfolyói: Túr, Szamos.

A Tisza alföldi szakaszának első része a Szamos– torkolattól Dombrádig tart. A folyó szélessége 100 – 160 m, mélysége 3 – 5 m. A víz sebessége 2 – 3 km/h, nehézségi foka ZW-B, Záhonytól ZW-A. Kezdő vízitúrázók is túrázhatnak rajta. A Szamos szennyező hatása miatt a víz minősége II. osztályúvá romlik, de kb 3 °C-kal melegebb is lesz. A part homokos, kikötésre, fürdésre alkalmas. Mellékfolyó: Kraszna. A második rész Dombrádtól a Tiszalöki zsilipig tart. A duzzasztómű lassító hatása érvényesül. A víz tisztább (I. osztályú), melegebb és mélyebb (6 – 10 m) lesz. A folyó 160 – 200 m széles, a part agyagos. Nehézségi foka ZW-A (lassú folyóvíz). Mellékfolyói: Lónyai-csatorna, Keleti- főcsatorna, Bodrog.

A Tisza zavaros és mély víz, a folyó medrét állandóan változtatja. A kanyarok belső oldalán lévő homokzátonyok hirtelen mélyülhetnek. A magas partok közelében óvatosan haladjunk, mert bármikor nagyobb mennyiségű föld, homok, fa zuhanhat ránk. A hajóforgalom kicsi.