A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, jelenlegi hossza 962,2 km, a szabályozás előtt 1420 km volt. A Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. Magyarországot a 744,5. folyamkilométernél, Tiszabecsnél éri el. Hazai hossza 584 km.

A Tisza alföldi szakaszának második része Dombrádtól a Tiszalöki zsilipig tart. A duzzasztómű lassító hatása érvényesül. A víz tisztább (I. osztályú), melegebb és mélyebb (6 – 10 m) lesz. A folyó 160 – 200 m széles, a part agyagos. Nehézségi foka ZW-A (lassú folyóvíz). Mellékfolyói: Lónyai-csatorna, Keleti-főcsatorna, Bodrog. A harmadik és a negyedik rész (Tiszalöktől Kisköréig illetve Kiskörétől a határig) szintén duzzasztott, mély, meleg, lassú víz. Partja iszapos, lejjebb homokos. Jelentősebb mellékfolyói: Sajó, Zagyva, Körös, Maros.

A Tisza zavaros és mély víz, a folyó medrét állandóan változtatja. A kanyarok belső oldalán lévő homokzátonyok hirtelen mélyülhetnek. A magas partok közelében óvatosan haladjunk, mert bármikor nagyobb mennyiségű föld, homok, fa zuhanhat ránk. A hajóforgalom kicsi.